Millennium Trust


Afrikaans - Spelfees (Woorde Open Wêrelde)

Woorde Open Wêrelde Spelfees” means the annual Afrikaans Spelfees of the Woorde Open Wêrelde Projek of the Stellenbosch University Woordfees.

Project objectives

Om leerders se taalkennis en Afrikaanse woordeskat uit te brei en effektiewe taalgebruik aan te moedig.

Om die strewe na prestasie onder leerders aan te moedig.

Om onderwysers te bemagtig ten opsigte van die korrekte uitspreek en spel van woorde in Afrikaans.

Om spelkompetisies met die voorgeskrewe formaat te reel in elke klas en graad in die deelnemende skole; sowel as in kringe, distrikte, provinsies en nasionaal.

Om die Spelfees oor die volgende drie jaar op nasionale vlak uit te bou deur die aantal skole in die verskillende provinsies wat aan die Spelfees deelneem te vermeerder.

Koerant artikels - Die Burger | Eikestadnuus

 
Ideas into action